AANVERWANTE ORGANISATIES

SAMENWERKING MET COLLEGA'S

In haar dagelijkse werking heeft BEVAD heel wat contacten met aanverwante organisaties die in bepaalde segmenten van de afdichtingswereld hun belangen verdedigen.

We sommen de belangrijkste ervan even op :

  • BITUBEL: de groepering van Belgische fabrikanten van bitumineuze waterdichtingsmembranen 
  • VESP : de groepering van fabrikanten en leveranciers van membranen uit EPDM 
  • FECHIPLAST: de groepering van kunststofverwerkers waartoe de verwerkers van PVC en PUR behoren 
  • DE BELGISCHE GIETASFALTORGANISATIE: de groepering van verwerkers van gietasfalt op bijvoorbeeld parkeerdaken 
  • BELGOLUX: de vereniging van producenten en verdelers van lichtstraten en koepels voor ondermeer platte daken 
  • CIR:de isolatieraad is de vereniging die producenten van isolatie groepeert 
  • MINERAL WOOL ASSOCIATION:de vereniging die de producenten van minerale wol groepeert