Enter Title

Minimaliseren
Fecamo Confederatie Bouw, dat in 1946 werd opgericht als vzw, is in België de Beroepsfederatie van de aannemers-tegelzetters en mozaïekbewerkers.
Het is één van de 17 beroepsfederaties, aangesloten bij de Confederatie Bouw.

Haar doelstelling bestaat uit het vertegenwoordigen van haar leden en het opzetten van activiteiten en diensten die hun belangen ten goede moeten komen. Zij heeft ook tot taak initiatieven te steunen op gebied van beroepsopleiding en beroepspromotie.

Wij verdedigen de beroepsbelangen van onze leden-tegelzetters en verlenen hen individueel dienstbetoon.

Informatiesessie - Geluidsisolatie - 26 januari 2012

Presentatie 1: Bouwrichtlijnen en praktische oplossingen om te voldoen aan de contactgeluidsisolatiecriteria uit de NBN S 01-400-1 in woningen
Sprekers: D. Wuyts - M. Van Damme, WTCB

Presentatie 2: Praktijkgevallen geluidsisolatie
Spreker: mevrouw Gamblin – ASM

Presentatie 3: Voorstelling van opleidingen, van de Ecobuildcluster en van het opleidingsplatform.
Spreker: Charline Boyer, CBB-H – Delphine De Theux, Ecobuildcluster