Informatievergadering - Batibouw - 21 februari


Presentatie 1: De eisen van EPB 'Passief' 2015. Wie en welke werken zullen erbij betrokken zijn? Wat zijn de verschillen tussen de eisen van EPB 'Passief' 2015 en de passiefnorm?
Spreker : Ismaël Daoud – Kabinet van de Brusselse Minister van Leefmilieu

Presentatie 2: Welke concrete gevolgen zullen de nieuwe eisen inzake EPB ‘Passief’ 2015 hebben voor de uitvoering van nieuwe gebouwen?
Spreker : Antoine Tilmans - WTCB