Informatievergadering - Vervuilde gronden in en rond Brussel - 25 september 2014


Presentatie 1: Duurzaam beheer van de bouwwerf: goede praktijken voor bodembescherming en grondwater
Spreker : Sébastien BREELS - MATRiciel 

Presentatie 2: De reglementering betreffende verontreinigde bodems en de verplichtingen voor de bouwbedrijven. De verschillende uitvoeringsbesluiten, het hergebruik van uitgegraven gronden en de snelle procedure bij ontdekkingen van verontreiniging tijdens de bouw
Spreker : Bernard Lemaire – Leefmilieu Brussel 

Presentatie 3: Concrete gevallen en rol van de bodemverontreinigingsexpert
Spreker : Clément Laurent – Esher sprl 

Presentatie 4: De belangrijkste verschillen tussen het beheer van verontreinigde grond in de 3 gewesten en het transport tussen gewesten van grond, wat is de verantwoordelijkheid van de bouwonderneming?
Spreker : Andy Heurckmans - Grondbank