Seminarie - Asbet bij renovatie - 17 november 2015


Bescherming van het leefmilieu
Inleiding: wat is asbest, waar wordt het in gebouwen aangetroffen? Algemene voorstelling van de Brusselse reglementering, verplichtingen van de aannemer.
Spreker: Sarah-Ann STRACK - Leefmilieu Brussel (FR)

Bescherming van de werknemers
Gezondheid van de werknemers, verplichtingen voor de aannemer: opleiding afvalbeheer, ophaling van asbestafval.
Spreker: Elke DE VITS - FOD Werkgelegenheid (NL)

Goede praktijkvoorbeelden op de bouwplaats
Spreker: Geoffroy BEKKERS (FR)