Seminarie - Kleine EPB-Hervorming - 15 oktober 2015


Reglementering
Reglementaire ontwikkelingen. Wat houdt de kleine hervorming in? Hoe evolueren de EPB-eisen?
Spreker : Jean-Henri ROUARD – Leefmilieu Brussel (FR)

Uitvoering
Welke concrete gevolgen voor bouwplaatsen?
Spreker : Christophe DELMOTTE- WTCB

Juridisch
Welke aansprakelijkheid draagt de aannemer voor EPB in het Brussels gewest?
Spreker : Frédéric VAN BEVER – CEW&Partners