Minimaliseren
Seminarie - Geluidsisolatie bij renovatie - 19 april 2016

Geluidsisolatiebij renovatie: overzicht
Voorstelling van "Code van goede praktijk" uitgeven door Leefmilieu Brussel, techniesch referentiekader inzake geluidsisolatie voor de premie voor de renovatie van het woonmilieu.
Spreker: Sophie Mersch - Stadswinkel

Akoestische isolatie van de vloeren: de recentste resultaten
Voorstelling van de recentste resultaten van het WTCB over akoestiche isolatie van de vloeren.
Spreker: Bart Ingelaere - WTCB

Met de steun van: