Seminarie - ETICS met HARDE BEKLEDINGEN - 7 juni 2016

Prestaties en ontwerp van de systemen -nl
Een ETICS moet als systeem beantwoorden aan een geheel van eisen, die toelaten de functionaliteit en duurzaamheid in de praktijk te waarborgen. Bovendien zijn re reeds in de ontwerpfase keuzecriteria in acht te nemen.
Spreker: Yves GREGOIRE - WTCB

Keuze van de materialen en hun plaatsing - nl
De systemen zijn opgebouwd uit materialen van verschillende aard. Een geschikte keuze en een zorgvuldige uitvoering dragen bij tot een goede duurzaamheid van het systeem.
Spreker: Sara KORTE - WTCB

Systemen en praktijkervaring
Vandersanden: fabrikant - nl
Spreker: Maarten WAUTERS

Mapei: fabrikant - fr
Spreker: Marc RAVINET

STO: fabrikant - fr
Spreker: Dirk REYNDERS

Met de steun van: