SEMINARIE - INNOVATIEF METSELWERK - 16 februari 2016

Innovatief metselwerk – drijfveren, tendensen en effecten
Een overzicht wordt gegeven van de tendensen en het effect daarvan op het ontwerpen en uitvoeren van metselwerk.
Spreker : Yves GREGOIRE - WTCB 

Optimalisering van de bouwdetails 
Tijdens deze uiteenzetting krijgt u een aantal referentiedetails te zien met toelichting betreffende dit geoptimaliseerde metselwerk.
Spreker : Jörg WIJNANTS - WTCB

Fabrikanten stellen innovaties voor 


Met de steun van: 

Text/HTML

Minimaliseren
Fecamo Confederatie Bouw, dat in 1946 werd opgericht als vzw, is in België de Beroepsfederatie van de aannemers-tegelzetters en mozaïekbewerkers.
Het is één van de 17 beroepsfederaties, aangesloten bij de Confederatie Bouw.

Haar doelstelling bestaat uit het vertegenwoordigen van haar leden en het opzetten van activiteiten en diensten die hun belangen ten goede moeten komen. Zij heeft ook tot taak initiatieven te steunen op gebied van beroepsopleiding en beroepspromotie.

Wij verdedigen de beroepsbelangen van onze leden-tegelzetters en verlenen hen individueel dienstbetoon.