Waterbeheer op het perceel -Seminarie - 4 oktober2016Uitdagingen op het vlak van waterbeheer in Brussel

Wat zijn de huidige uitdagingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Spreker : Anne-Caire DEWEZ - Leefmilieu Brussel (FR)


Voorzieningen voor geïntegreerd waterbeheer op het perceel

De beschikbare voorzieningen voor geïntegreerd regenwaterbeheer op het perceel (residentiële projecten) die toegepast kunnen worden bij Brusselse bouwprojecten. En de rekentool voor projecten op perceelniveau.Spreker: Ambroise ROMNEE - WTCB (fr) 


Brusselse voorbeeldprojecten op het gebied van waterbeheer op het perceel  

3 Brusselse realisaties, die een toonbeeld zijn op het gebied van regenwaterbeheer :

BRUYN WEST: beplante geulen en infiltratiebekken om de overloop van de regenwatertanks op te vangen.
HOPPA: opeenvolging van beplante infiltratiegreppels verwerkt in de omgevingsaanleg van een onthaalcentrum.
KLEINE ZENNE II: voorzieningen verwerkt in de gebouwen (bufferdaken) van een complex, omvattende een kantoorgebouw.

Spreker: Laurent DINAER - Facilitator Duurzame Gebouwen (fr)
 Deze dienstverlening wordt u aangeboden door de CBB-H met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.