Seminarie - Akoestiek bij technische installaties - 25 april 2017

Geldende regelgeving
Spreker : Vincent Cauchie - BIM

Lawaai van technische uitrustingen in gebouwen
Spreker: Debby Wuyts - WTCB

Praktisch beheersen van het lawaai van technische installaties
Spreker: Manu Van Damme - VK Architects & Engineers

Code van goede praktijk
Technisch referentiekader inzake geluidsisolatie voor de premie voor de renovatie van het woonmilieu