Seminarie - Hygrothermisch ontwerp van wanden : deel I - 16 maart 2017

Basisprincipes
Spreker : Stéphane Charron - WTCB - fr

Opbouw van hellende daken: combinatie van onderdelen
Spreker: Clarisse Mees - WTCB -fr

Hygrothermisch ontwerp van platte daken
Spreker: Eddy Mahieu - WTCB - nl

Een hygrothermische studie van een compactdak: de Greenwal-case
Spreker: Benjamin Biot - PMP - fr