Jaarlijks evenement van het Platform Hergebruik
 
Jaarlijks evenement van het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwmaterialen in Brussel

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwmaterialen in Brussel bestaat net 2 jaar! Voor deze gelegenheid nodigen wij u graag uit op 19 september van 10 u tot 15.30 u op de Confederatie Bouw (Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel) voor het jaarlijkse evenement van het Platform Hergebruik.

Dit staat op het dagprogramma:

  • 9.30 u – 10 u : Onthaal
  • 10 u – 10.15 u : Voorstelling van de resultaten van het Platform
  • 10.15u – 10.45u Voorstelling van het stappenplan van Brussel Leefmilieu
  • 10.45 u– 11u : Netwerkkoffie
  • 11u – 13u : Werk in thematische subgroepen
  • 13.u – 13.45 : Netwerklunch
  • 13.45u-14.45u : Voorstelling van partnerprojecten
  • 14.45u : Afsluitingsdrink en netwerking

Zou u vanaf vandaag kunnen aangeven wat uw voorkeursonderwerp is voor het werk in subgroep?


Gecoördineerd door
In het kader van het Programma voor Circulaire Economie, met de steun van Leefmilieu Brussel

  
Medegefinancierd door


Inschrijvingsformulier
Voornaam: *
Naam: *
Functie: *
E-mail: *
Tel.:
Fax:
GSM *
Onderneming/Organisatie: *
Ondernemingsnummer: *
Lidnummer:
Straat en nr.:
Postcode:
Plaats:
Aan welk groepswerk zou u graag willen deelnemen (academisch, inventaris, openbare aanbestedingen)?
Opmerkingen:
           

(*) Verplichte velden.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.