Brussels Greenfields

Verdrievoudiging van financiering om kanaalzone nieuw leven in te blazen

Het programma Brussels Greenfields wil ondersteuning bieden aan economische projecten die tot ontwikkeling komen rond het kanaal en op terreinen die te kampen hebben met weesvervuiling. Onlangs werd een tweede projectoproep gelanceerd, met enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de eerste. De kandidaten kunnen hun project indienen tot juni 2013.

Meer weten ...


Stedenbouwkundige vergunningen en vrijstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over de stedenbouwkundige vergunningen werd op 11 mei 2011 gewijzigd. Dankzij deze wijzigingen verloopt de procedure voor sommige werken sneller. Voor andere is zelfs geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig.


Opleiding duurzaam bouwen

Oproep tot geïnteresseerden

Leefmilieu Brussel organiseert een opleiding van een vijftiental dagen voor de vakmensen uit de bouwsector, en dit over de verschillende thema's van duurzaam bouwen. Deze opleiding loopt van september 2011 tot maart 2012.

Meer info ...


Wijzigingen voor de groenestroomcertificaten

Rendabelere groene elektriciteit en warmtekrachtkoppeling in Brussel

Het besluit dat het systeem van de groenestroomcertificaten organiseert, werd op 26 mei gewijzigd. Enerzijds zal de procedure voor fotovoltaïsche systemen vereenvoudigd worden; anderzijds wordt de terugverdientijd voor de investering in fotovoltaïsche zonnepanelen gewaarborgd op 7 jaar. Ook warmtekrachtkoppeling is rendabeler gemaakt.