Energiepremies 2011 – Brussel

Aanmoedigingsmaatregelen voor energiebesparende werken

Dit jaar wordt 12 miljoen € aangeboden om energiebesparende investeringen te subsidiëren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doorgaans werden de bedragen en de technische en administratieve voorwaarden maar zeer licht gewijzigd ten opzichte van 2010. De voornaamste wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat gezinnen met een laag inkomen meer steun zullen genieten. Ecologische materialen krijgen nog altijd een extra premie.

Leefmilieu Brussel heeft recent een heel volledige brochure gepubliceerd over alle financiële steun die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikbaar is voor energiebesparende werken. Aarzel niet om ze onder uw klanten te verspreiden om hen aan te zetten tot het bestellen van werken en beter de premies te begrijpen waarop ze recht hebben.

Ontvang gratis uw brochures door ons te mailen op het volgende mailadres: celine.deschryver@confederatiebouw.be of door ons te bellen op 02 545 58 32.


Bodemsanering – financiële steun

De projectoproep Brussels Greenfields is verlengd voor het jaar 2011. Ter herinnering: met dit programma verstrekt het Gewest steun bij het saneren van gronden gelegen in de kanaalzone om er een economische activiteit te ontwikkelen. Kandidaten kunnen gebruikmaken van nieuwigheden zoals de ruilbeurs die de mogelijkheid biedt om ontwikkelaars van economische projecten met grondeigenaars in contact te brengen en van een versoepeling van de ontvankelijkheids- en selectiecriteria. De projecten moeten worden ingediend voor 16 december 2011.

Meer weten? www.brusselsgreenfields.be, 02 / 800 00 52 (Brussels Agentschap voor de Onderneming) of 02 / 775 79 66 (Leefmilieu Brussel).


Projectoproep Voorbeeldgebouwen

Een bonus van 100 €/m² voor Brusselse gebouwen

Sinds 2007 hebben 117 projecten een subsidie van 100 €/m² gekregen om in totaal 267.000 m² voorbeeldgebouwen te realiseren die Brussel een stukje duurzamer maken. In 2011 wordt de projectoproep opnieuw gedaan. De projecten zijn heel verscheiden, van een eengezinswoning naar een kantoorgebouw, over ziekenhuizen, appartementsgebouwen enz. De projecten mogen renovatie of nieuwbouw zijn.

De projecten worden geselecteerd volgens de criteria voor duurzaam bouwen: energieprestatie, kleinste milieu-impact, reproduceerbaarheid van de overwogen oplossingen en de architecturale kwaliteit. Als u zich kandidaat wilt stellen, moet u uw dossier indienen vóór 30 juni 2011. Lees het reglement en surf naar de winnende projecten: http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/news.aspx?id=28822&langtype=2067

Meer weten? Céline De Schryver – Tel. 02 545 58 32, celine.deschryver@confederatiebouw.be.