Asbest
 

 Asbest: informeer je om je beter te beschermen

 
Seminar - Dinsdag 21 mei 2019
Sinds oktober 1998 mag asbest in België niet meer gebruikt worden. Toch zitten er in de Brusselse gebouwen die voor deze datum gebouwd of gerenoveerd werden nog altijd veel asbesthoudende materialen. Als aannemer kom je heel vaak in aanraking met dit materiaal dat gevaarlijk is voor je gezondheid en voor het leefmilieu.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen, naargelang de omvang en de soorten werken, een melding aan de administratie of een milieuvergunning vereist zijn. Tijdens het eerste deel van dit seminar krijg je de nodige informatie over de wetgeving die in Brussel van kracht is als je met asbest te maken krijgt.

Het blijft onontbeerlijk om rond asbest te sensibiliseren. Tijdens het tweede deel van deze informatievergadering krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met de sensibiliseringscampagne "Wees alert voor asbest. En als je het goed aanpakt, heb je niets te vrezen", gelanceerd door Constructiv en Fedris eind september 2019 en het Asbestplatform die u exclusief zullen worden voorgesteld. Dit Platform wil aannemers helpen bij hun asbestformaliteiten.

Twee getuigenissen van aannemers die regelmatig met asbest te maken krijgen, maken deze avond compleet.

Deze informatievergadering wordt u aangeboden in samenwerking met de Confederatie Bouw Dak.          

 

PROGRAMMA

  
 17u30 Onthaal 

 18u00
Algemene voorstelling van de Brusselse reglementering
Spreekster: Dominique Nicaise - WTCB - Fr


  18u30 Voorstelling van de verschillende communicatie- en sensibiliseringsinstrumenten
Spreker: Geert Vander Eeckt -  Constructiv - NL


19u20 Praktijkgeval: gebonden asbest
Spreker: Christophe Vandermosten - H. Vandermosten et Fils S.P.R.L.


19u40
Praktijkgeval: losgebonden asbest
Spreker: : Philippe Hella - B.A.C - FR20u00 - 21u30 Wandelbuffet en netwerking


  

PRAKTISCHE INFORMATIE

Inschrijving: gelieve één formulier per deelnemer in te vullen, met de andere inschrijvingen zal geen rekening worden gehouden. Bedankt voor de medewerking!
Wanneer?
Dinsdag 21 mei 2019 tussen 18 en 20 uur, gevolgd door een wandelbuffet (afsluiting om 21.30 u).
Waar? Confederatie Bouw – Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel (gratis parking, max hoogte 1m75)
Meer informatie bij: Florence Van Geel - Cel Energie-Leefmilieu - 02/545.58.35 - fvl@ncb.be
Taal: simultaanvertaling wordt aangeboden.
Doelgroep: aannemers uit de gebouwensector (zaakvoerders, arbeiders enzovoort...)
De andere bouwberoepen zijn welkom!
Kosten: de deelname is gratis, maar voorinschrijving is verplicht.


En collaboration avec:
        
    

                  
Avec le soutien de :