Text/HTML

Minimaliseren
Bezoek van een passief gebouw in Vorst
12 septembre 2014

Bezoek van het project Rousseau - Verhoging van een schoolgebouw met een houtskeletbouw op passiefstandaard
Gidsen : Pierre Somers (Trait Architects) et Adrien De Villegas (Leloup-CFE).

Georganiseerd door de Cel Energie-Leefmilieu
Met de steun van Leefmilieu Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest