Text/HTML

Minimaliseren
Seminarie - Bodem en Gronverzet - 11 mei

Belangrijkste wijzigingen van de Ordonnantie Bodem van 2009
Said EL FADILI - Leefmilieu Brussel

Beheer van gronden in het licht van de Brusselse bodemordonnantie
Wouter FRANCOIS - Leefmilieu Brussel

Beheersing van bodemverontreiniging op de werf - 3,5 voorbeelden
Hugues MICHAUX - Jacques Delens