Belgische Federatie van de Tegelzetters en Mozaïekbewerkers

DE BEROEPSBELANGEN VERDEDIGEN

Onze federatie vertegenwoordigt de tegelzetters bij alle contacten met de overheid en de vakbonden. De beroepsorganisatie is betrokken bij alle besprekingen met de overheid (politici, ministeriële kabinetten, …) telkens wanneer er nieuwe maatregelen op komst zijn. Dit vergt een politiek van voortdurende aanwezigheid en lobbying op alle vlakken.

Onze beroepsorganisatie is eveneens de gesprekspartner met de vakbonden, waarmee zij o.m. de collectieve arbeidsovereenkomsten onderhandelt. Samen met de werknemersorganisaties vertegenwoordigen wij de sector in verschillende paritaire organisaties.

De beroepsorganisatie is tevens de instantie bij uitstek die de belangen van de bouwsector verdedigt tenoverstaan van de administratie, verbruikersorganisaties, media, enz…. Wij zijn vertegenwoordigd in alle mogelijke commissies en werkgroepen, die zich bezig houden met professionele problemen, gaande van de provinciale registratiecommissies, de erkenningscommissie, verscheidene commissies en werkgroepen bij diverse Ministeries, de handelssrechtbanken en arbeidsgerechten.