Belgische Federatie van de Tegelzetters en Mozaïekbewerkers

De Raad van Bestuur van de Belgische Federatie van Tegel- en Mozaïekwerken is samengesteld door de afgevaardigden van de actieve plaatselijke verenigingen. 

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Bestuurders   Plaatsvervangers   Honoraire
Archambeau Thierry
Arickx Hugo
Beernaert Toon
Brouwers Erik
De Bes Michel (Penningmeester)
De Kinder Patrick
De Smet James (Ondervoorzitter)
De Stobbeleir Pascal
Goegebeur Peter (Past-voorzitter)
Keulen Antoine
Keulen Marcel
Mahaux Gérard (Voorzitter)
Meersmans Herwig
Pardon Georges (Secretaris generaal)
Puglisi Salvatore
Vanhaverbeke Gino
Verlee Fernand
  Bernardin Jean-Louis
Maes Geert
Standaert John
Toussaint  Jean-Yves
Van den Meersschaut Jean-Luc
 
Capiau Julien
De Schuyter  Albert
Diels François


Directie Comité :

Voorzitter : Gérard Mahaux
Past-Voorzitter : Peter Goegebeur
Ondervoorzitter :  James De Smet
Secretaris generaal : Georges Pardon
Penningmeester : Michel De Bes
Voorzitter CJT : Toon Beernaert
Lid : Patrick De Kinder