Belgische Federatie van de Tegelzetters en Mozaïekbewerkers

Enter Title

Minimaliseren
Aanbevelingen

 


Beschikt mijn aannemer over een vestigingsattest?

Om te bouwen of verbouwen moet de aannemer de nodige vakkennis, vakmanschap en ondernemingsvaardigheden beschikken om gereglementeerde bouwactiviteiten te mogen uitvoeren.

Om het beroep tegelzetten uit te oefenen, moet de aannemer zijn competenties bewijzen.

Om te controleren of een aannemer ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en over technische vakkennis beschikt, kunt u de website KBO public Search raadplegen.

Wie mag helpen bij bouwwerken?


Werken in het “zwart” houdt enorme risico’s in en kan u als bouwer/verbouwer duur komen te staan. Als u werken laat uitvoeren en geen factuur vraagt, wordt dit beschouwd als zwartwerk. De wet verbiedt expliciet dat als u als bouwheer gebruik maakt van diensten van iemand die in het zwart werkt. Bovendien wordt u als bouwheer beschouwd als ontduiker. En, veel erger, u heeft geen enkel verhaal bij gebreken aan de gedane werken. U heeft dus geen rechten bij geschillen.Wie mag (gratis) helpen bij uw bouwwerken? Enkel “bloed- en aanverwanten tot in de 2de graad” komen daarvoor in aanmerking volgens de wet. Dit zijn uw grootouders, ouders, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, kinderen en kleinkinderen en hun partner.

Tegen welk btw-tarief kan ik laten bouwen?

Bij renoveren of bouwen kunnen bepaalde btw-voordelen worden verkregen. Mogen niet verward worden met de fiscale aftrekmogelijkheden.

Op het ogenblik bedraagt het btw-tarief bij nieuwbouw 21%. Dat bij vernieuwbouw bedraagt 6%. Bij renovatie wordt 6% btw toegepast als de woning 10 jaar of ouder is.

KwaliteitslabelConstruction Quality

Meer info