DIENST VOOR ACHTERSTALLIGE SCHULDVORDERINGEN

Onze federatie beschikt eveneens over een kosteloze dienst voor de inning van uw achterstallige schuldvorderingen. Indien U een klant hebt (privé of publiek), die niet kan of wil betalen, dan trachten wij hem tot betere gevoelens aan te manen. Indien U besluit tot een gerechtelijke procedure, dan staan wij u bij met raad en daad.

 

Terug