INDIVIDUEEL DIENSTBETOON

Sociale vraagstukken:
Arbeidsreglementeringen, contracten, collectieve arbeidsovereenkomsten, gewaarborgd loon, sociale documenten, sociaal statuut van de werknemer, weerverlet- en getrouwheidszegels, regelingen voor beroepsopleiding, veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaatsen, betrekkingen met de RSZ, dimona, tijdelijke werkloosheid, ...;
Juridische problemen:
Reglementering overheidsopdrachten, relaties met leveranciers, klanten en architecten, specifieke bouwreglementeringen zoals vestigingswetgeving, registratie en erkenning, strijd tegen sluikwerk.
Fiscale kwesties:
BTW, directe belastingen, belastingen op vastgoed, registratierechten, …
Economische vragen:
Boekhouding van uw onderneming, prijsreglementering, investeringspremies, premies en formaliteiten voor export, kredieten, statistische gegevens.
Milieu en normalisering:
Bouw- en milieuvergunningen, reglementering van inert afval, gevaarlijk afval en verpakkingsafval, sanering van vervuilde terreinen, invoering van kwaliteits- en veiligheidscertificeringen.

 

Terug