OPLEIDING EN VORMING 

Onze federatie is bekommerd over de opleiding en de vorming van de ondernemers zelf, hun bedienden of arbeiders. Aldus zijn wij thans gestart met de voorbereiding – in samenwerking met het Fonds voor Vakopleiding en Tecno-Bouw (Geel) – van specifieke arbeidersopleidingen voor industriële dak- en gevelbekleding en voor bronbemalingen.

De opleiding zal naast montagetechnieken en materialen ook aandacht besteden aan planlezen, stellingbouw, gebruik van hoogwerkers, enz…. De opleiding "bronbemalingen" bestaat uit vier delen: beginselen van grondmechanica, bronbemalingstechnieken, gebruik van pompen en keuze van het bemalingsysteem.

Wij organiseren eveneens op regelmatige tijdstippen studiedagen ten behoeve van de bedienden in de bouwsector met als thema “Overheidsopdrachten”, dit in samenwerking met Cevora. De opleiding beslaat telkens één dag en wordt verzorgd door dhr. Willy Abbeloos, directeur van onze Federatie.

De cursus heeft tot doel op een praktische manier de deelnemers kennis te laten maken met de formaliteiten en het invullen van offertes voor overheidsopdrachten. Aandacht wordt besteed aan de aanbestedingsprocedure, de offerteaanvraag en de onderhandelingsprocedure.

Voorts wordt ingegaan op de uitvoering van de werken zelf. Welke administratieve verplichtingen moeten worden vervuld ? Hoe moet een vorderingsstaat correct worden opgemaakt ? Welke procedure moet gevolgd worden wanneer onverwachte hindernissen opduiken ? Welke zijn de bepalingen in verband met wijzigingen of meerwerken ?

De cursus richt zich dus zowel tot de bedienden, die zich bezig houden met de calculatie en het opmaken van de offertes, als tot degenen die gelast worden met de werfleiding.

De deelname is gratis. Er wordt een uitgebreide syllabus overhandigd, die zijn nut reeds bewezen heeft als leidraad bij de deelname en uitvoering van overheidsopdrachten.

 

Terug