UNIE DER INDUSTRIELE DAK- EN GEVELBEKLEDERS (INDEG)

 

Dak- en gevelbekleding

Een aantal leden van onze federatie hebben zich verenigd in een afzonderlijke cel, die de UNIE DER INDUSTRIELE DAK-EN GEVELBEKLEDERS werd gedoopt, afgekort I.N.D.E.G. Het gaat om een feitelijke vereniging, die werkt als een autonome werkgroep in de schoot van de federatie.

Doelstelling

Doelstelling is de professionele belangen van de industriële (niet-zinken) dak-en gevelbekleding te bevorderen , onder meer door speciale aandacht te besteden aan de technische, institutionele en juridische aspecten ervan, alsook het beroep te promoten naar de opdrachtgevers.

Op regelmatige tijdstippen zal een algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen. Daarnaast functioneert een beperkte stuurgroep om de concrete initiatieven van de vereniging voor te bereiden.

De heer Rudy Buysse (MSB, Zelzate) werd tot voorzitter van de stuurgroep verkozen en hij wordt daarin bijgestaan door de heren Marc Das, Thierry Giavelli en K. Bomhals.

Toetredingsvoorwaarden

Er wordt een aantal voorwaarden gesteld om als nieuw lid toe te treden. De kandidatuur van een onderneming moet eerst aanvaard worden door de stuurgroep. Na een proefperiode van één jaar, kan een onderneming haar definitief lidmaatschap aanvragen. Deze moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering met twee derde meerderheid.

Om als kandidaat-lid te worden aanvaard, dienen volgende voorwaarden te zijn vervuld :

  • een ondernemer of vennootschap zijn van Belgische nationaliteit 
  • lid zijn van de Koninklijke Federatie der Complementaire Ondernemingen van het Bouwbedijf (Fedecom)
  • behoren tot het Paritair Comité Bouw 
  • geregistreerd zijn 
  • een erkenning bezitten minstens in klasse 2 van de vereiste categorie of de nodige stappen ondernomen hebben om deze erkenning te behalen 
  • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire veiligheidsvoorschriften