FEDERATIE INDUSTRIELE SERVICES vzw

Het onderhoud van grote industriële installaties vergt de inzet van veel mankracht en een grote flexibiliteit. Twee zaken die in de bouw niet evident voorhanden zijn. De markt van het industrieel onderhoud wordt gevoelig verstoord door buitenlandse ondernemingen die hiervoor soms dubieuze oplossingen aanbieden.

De Federatie Industriële Services tracht met de sociale partners en betrokken overheidsinstanties zoals sociale inspecties de deloyale buitenlandse concurrentie te beteugelen.

Contactpersoon : Patrick Noé
Lombardstraat  -  1000 Brussel
T 02 545 57 58
F 02 513 24 16
E-mail patrick.noe@confederatiebouw.be


 

Terug