OMHEININGEN

De Cel "Omheiningen" binnen onze federatie werd opgericht om de belangen van de ondernemingen, die omheiningen plaatsen, beter te kunnen evalueren en te verdedigen. Aan de werkgroep nemen deel: dhr. A. Guisse (Ets. Guisse,  Villers-Le-Bouillet),  dhr. S. Talpe (SEGAF, Kortemark). Ook de leveranciers van automatische systemen worden bij bepaalde vergaderingen betrokken.

De werkgroep buigt zich o.m. over de problematiek van de oneerlijke concurrentie door andere sectoren of door ondernemingen die het niet zo nauw nemen met de fiscale en sociale verplichtingen.  Ook de veiligheidsproblematiek is een belangrijk onderwerp. Er werd van gedachten gewisseld over de burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen met automatische poorten en over de verzekeringsmogelijkheden op dit vlak.  Vlug is gebleken dat er een lacune bestaat op het gebied van de veiligheidsnormering.  De werkgroep houdt  zich  momenteel dan ook bezig met het opstellen van een ontwerp-norm voor de automatisatie van poorten, toegangen en slagbomen. 

INFORMATIEFOLDER BETREFFENDE DE EUROPESE VEILIGHEIDSRICHTLIJN VOOR DE AUTOMATISATIE VAN SCHUIF– EN DRAAIPOORTEN