Arbeidsreglement voor de werkgevers en de bedienden uit het bouwbedrijf

Nieuwe aangepaste versie met o.a. nieuwe verkorte opzegtermijnen, clausules loyauteit, verkeersboetes, …

De wet verplicht elke werkgever een arbeidsreglement op te stellen, ongeacht of hij nu bijvoorbeeld 1 of 25 werknemers tewerkstelt. Het is een document dat de bediende in de bouw verplicht moet ontvangen bij zijn aanwerving.

Het arbeidsreglement is een document dat de algemene arbeidsvoorwaarden vaststelt, als aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomsten. Het verschaft de werknemers informatie omtrent de werking en de organisatie van de arbeid in de onderneming: uurroosters, wijze van betaling van het loon, de duur van de jaarlijkse vakantie, correct gebruik van de On Board Unit (OBU) in het kader van de kilometerheffing, interventieprocedure in geval van pestgedrag, sancties, … Dit document is eveneens een instrument voor de werkgever om bepaalde bijzondere verplichtingen voor zijn werknemers vast te leggen.

Dit modelreglement geniet al jaren een uitstekende reputatie en is gekend voor zijn degelijkheid.Verkoopprijs (Btw niet inbegrepen):
- Leden: 15 €
- Niet-leden: 30 € 

Bestellen
Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier