Aannemingsovereenkomst met een niet-consument

Voor de opdrachtgever en voor de aannemer is het belangrijk dat hun rechten en plichten worden vastgelegd in een overeenkomst die rechtsgeldig wordt opgemaakt en die evenwichtig is voor beide partijen.

Verkoopprijs (exclusief Btw):
- Leden: gratis
- Niet-leden: 15 €


Aannemingsovereenkomst met een consument

Voor de opdrachtgever en voor de aannemer is het belangrijk dat hun rechten en plichten worden vastgelegd in een overeenkomst die rechtsgeldig wordt opgemaakt en die evenwichtig is voor beide partijen. Als de klant een consument is, legt de wet bovendien een aantal bijkomende regels op om de consument te beschermen.

Verkoopprijs (exclusief Btw):
- Leden: gratis
- Niet-leden: 15 €


Model van offerte met een consument

Heel vaak zal de aannemer de plaats van de werken bezoeken om een offerte op te maken die aan de klant zal worden bezorgd. Het is belangrijk dat de offerte correct wordt opgesteld want zij vormt vaak de basis van de toekomstige contractuele relatie tussen de aannemer en de opdrachtgever. Als die bovendien een consument is, moet de offerte, krachtens een wet die de consument beschermt, een aantal vermeldingen bevatten.

Verkoopprijs (exclusief Btw):
- Leden: gratis
- Niet-leden: 10 €


Model van proces-verbaal van oplevering van de werken

Zodra de werken voltooid zijn, gaat men over tot wat "de oplevering van de werken" wordt genoemd. Dit wil zeggen dat de opdrachtgever, eventueel bijgestaan door zijn architect, in aanwezigheid van de aannemer controleert of de werken voltooid zijn en of ze volgens de overeenkomst en volgens de regels van goed vakmanschap werden uitgevoerd.
De oplevering van de werken heeft grote juridische gevolgen en het is dan ook aanbevolen dat de draagwijdte van de oplevering in een geschrift wordt vermeld.

Verkoopprijs (exclusief Btw):
- Leden: gratis
- Niet-leden: 10 €


Bestellen
Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier