Bundel modelbrieven voor privéwerken

Een bouwplaats tot een goed einde brengen, is geen sinecure en in heel wat situaties is het belangrijk om te beschikken over een schriftelijk document om zijn rechten veilig te stellen. Een dergelijk schriftelijk document opstellen is heel vaak moeilijk voor een aannemer die vooral - en overigens terecht - een praktijkman is, gericht op de technische kwaliteit van zijn werk in plaats van op de administratieve kant van zijn vak.

Om de ondernemingen en vooral de kmo's te helpen bij het opstellen van hun briefwisseling heeft de Confederatie Bouw een bundel modelbrieven uitgegeven onder de titel: "Bundel modelbrieven voor privéwerken" (brochure + CD rom).

Het zijn ongeveer zeventig brieven die een model zijn om, bij voorbeeld, een verlenging van de uitvoeringstermijn aan te vragen bij de opdrachtgever wegens slecht weer of om een andere reden, op papier te zetten dat de opdrachtgever akkoord gaat met de meerwerken of wijzigingen, om de klant met betalingsachterstand in gebreke te stellen om te betalen, een schadevergoeding in te dienen wegens de gedeeltelijke schrapping van de werken, een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te stellen enz. Kortom, de bundel modelbrieven probeert alle gevallen te behandelen die zich kunnen voordoen tijdens het bouwproces, vanaf het ogenblik dat de beslissing om mee te werken aan een bouwproject werd genomen tot aan de laatste fase waarin het bouwwerk voltooid wordt.

Dit praktijkgerichte werkinstrument is onderverdeeld in vier grote rubrieken:
- de verhouding aannemer-opdrachtgever;
- de verhouding hoofdaannemer-onderaannemer;
- de verhouding onderaannemer-hoofdaannemer;
- de verhouding aannemer-leverancier.

Deze rubrieken zijn zelf nog onderverdeeld volgens de behandelde thema's zoals het opstarten van een bouwplaats, de uitvoeringstermijn, de betaling van de werken en de oplevering van de werken.

Verkoopprijs Nederlandstalige uitgave (exclusief Btw):
- Leden: 25 €
- Niet-leden: 40 €

Verkoopprijs Nederlandstalige en Franstalige uitgave (exclusief Btw):
- Leden: 40 €
- Niet-leden: 70 €

Bestellen:
- Online
- Via mail
- Per post of fax: download het bestelformulier