Nieuwe brochure over ontslagrecht (2e uitgave)

Over de delicate kwestie van de harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut werd op regeringsniveau een compromis gesloten in 2013.

Sinds 1 januari 2014 zijn nieuwe opzegtermijnen van toepassing. Overgangsregels hebben enerzijds gezorgd voor de overgang van werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst waren naar het stelsel van de geharmoniseerde opzegtermijnen en anderzijds ervoor gezorgd dat de toepassing van de geharmoniseerde opzegtermijnen werd uitgesteld tot 1 januari 2018 voor sectoren zoals de bouw waar verkorte opzegtermijnen golden.

Voortaan wordt de duur van de opzegtermijn uitgedrukt in weken. Deze termijn hangt enkel af van de anciënniteit van de werknemer in de onderneming. De opzegtermijn gaat in op de maandag volgend op de betekening, het ontslag moet worden gemotiveerd, het recht op outplacement wordt uitgebreid, de proefperiode is verdwenen... De wijzigingen zijn belangrijk en geven aanleiding tot veel vragen. Bovendien zijn sinds de eerste uitgave van deze brochure nieuwe regels toegevoegd. We denken bijvoorbeeld aan de terugkeer van verkorte opzegtermijnen tijdens de eerste maanden van het contract, de procedure die moet worden gevolgd wanneer de werknemer om medische redenen niet meer in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, de impact van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus op het verstrijken van de opzegtermijn, ...

Het was dus noodzakelijk om de eerste uitgave te actualiseren.

Deze tweede uitgave geeft de aannemers zoveel mogelijk praktische informatie. Na een herinnering aan de basisregels (hoofdstuk 1) geeft ze een zo concreet mogelijk antwoord op de volgende vragen:

•    Welke opzegtermijn moet in acht genomen worden (hoofdstuk 2)? Hoe bereken ik die?
•    Moet outplacementbegeleiding aangeboden worden? Hoe doe ik dat (hoofdstuk 3)?
•    Moet het ontslag gemotiveerd worden en hoe (hoofdstuk 4)?
•    Wat gebeurt er als mijn werknemer ontslag neemt (hoofdstuk 6)?

Aan het einde van de brochure vindt u een aantal praktische fiches en modelbrieven die zijn aangepast aan de verschillende situaties waarmee men te maken kan hebben.


Verkoopprijs (exclusief btw):
- leden: € 50
- niet-leden: € 90


Bestellen
Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier