Praktische commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten

7de uitgave – boekdelen IA en IB

Boekdelen IA en IB van de 7de uitgave van de Praktische Commentaar bij de Reglementering van de Overheidsopdrachten zijn in druk.

Ze worden uitgegeven door de Confederatie Bouw en bieden een diepgaande analyse van de gunningsprocedures voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. De recente wijzigingen aangebracht door het zgn. 'reparatie-KB' zijn erin verwerkt.

De Praktische commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten is een bestseller sinds de eerste uitgave in 1956. Zes edities zijn verschenen in beide talen sinds dan. In de loop der tijd groeide de praktische commentaar uit tot hét onmisbare standaardwerk, niet enkel voor elke aannemer, leverancier en dienstverlener actief op het gebied van overheidsaankopen, maar ook voor de andere vakmensen die erbij betrokken zijn: architecten, ingenieurs, studiebureaus, aanbestedende overheden en hun technische of juridische adviseurs.

Boekdelen IA en IB tellen samen 1.817 pagina's. Ze behandelen de gunningsprocedures van de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, namelijk de commentaar van 217 artikelen uit de wet van 15 juni 2006 (titels I, II en V – art. 1-43 en 72bis tot 80) en het KB van 15 juli 2011, die in werking zijn getreden op 1 juli 2013.

Aanvankelijk was het de bedoeling om boekdelen IA en IB eind 2013 te laten verschijnen, maar er werd resoluut voor uitstel gekozen om er alle recente wijzigingen in te kunnen opnemen die werden doorgevoerd door het zgn. 'reparatie-KB' van 7 februari 2014 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2014).

Deze 7de editie is aldus de enige op de markt die een volledig actuele analyse brengt van de Belgische en Europese reglementering overheidsopdrachten, waardoor de lezer volledige informatie krijgt zonder het ongemak van aparte addenda. Ze is ook volledig vernieuwd.

Traditiegetrouw is het werk volledig tweetalig en blijft trouw aan de dubbele benadering van de reglementering – wetenschappelijk en praktisch – waarvoor professor M.-A. Flamme doelbewust had gekozen bij de eerste uitgave al meer dan 50 jaar geleden.

De redactionele opvolging wordt verzekerd door een ploeg van auteurs, elk met een stevige ervaring als auteur en rechtspracticus in de materie. Maken er deel van uit als:
- Nederlandstalige auteurs: C. Dewolf, K. Leus (professor VUB), A. Verheggen,
E. Casteleyn, F. Ongena en W. Goossens;
- Franstalige auteurs: Ph. Flamme en A. Delvaux, al mede-auteurs van de 6de uitgave,
F. Moïses, R. Simar en de Cocqueau.
                         

Verkoopprijs van boekdelen IA en IB samen (exclusief Btw):
Leden: 260 €
- Niet-leden: 450 €

Bestellen
Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier