Praktische commentaar delen 1A en 1B

Nieuwe uitgave van de juridische must bij overheidsopdrachten – nu ook digitaal

Het geactualiseerde deel 1 van de Praktische commentaar bij de reglementering overheidsopdrachten is nu verschenen bij Intersentia. Het gaat om de achtste uitgave van dit juridische standaardwerk over de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Vanaf nu is het ook beschikbaar in een digitale versie.

 

Korting voor leden van de Confederatie
Leden van de beroepsorganisatie genieten een voorkeurtarief. U kunt het nieuwe deel 1 van de Praktische commentaar bestellen met een e-mail naar mail@intersentia.be, met vermelding van uw lidnummer of u kunt het bestelformulier hier downloaden om af te drukken.

     

 

Bij bedrijfs- en andere juristen betrokken bij overheidsopdrachten is de Praktische commentaar al decennia een referentie. Artikel per artikel geeft dit werk toelichting bij de toepasselijke reglementering. Het steunt daarbij op gevestigde dan wel nieuwe rechtspraak en rechtsleer.

De benadering is tegelijk juridisch en praktisch. Bij de doelgroepen van de Praktische commentaar horen niet alleen de opdrachtgevers maar ook de aannemers.

Relevant voor bouwbedrijven
De delen 1A en 1B gewijd aan de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, zijn nu volledig vernieuwd. De materie is tegenwoordig geregeld door de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, die de Europese richtlijn 2014/24 van 26 februari 2014 hebben omgezet in het Belgische recht.

De nieuwe reglementering bevat verschillende wijzigingen vergeleken met de vroegere, waarbij onder meer:

- een ruimere toegang tot overheidsopdrachten voor kmo's;
- de mogelijkheid voor kandidaten en inschrijvers om fiscale en sociale schulden te regulariseren;
- de maximale digitalisering van de procedures;
- een flexibelere mededingingsprocedure met onderhandeling;
- een eenvoudigere regeling inzake de regelmatigheid van de offertes;
- een optimaal evenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen;
- de bestrijding van sociale dumping.

Komen ook aan bod in de richtlijn: energie-efficiëntie, sociale en milieuclausules en ten slotte het aanbesteden van opdrachten wanneer innovatieve oplossingen gezocht worden.

Digitale versie
Het gaat al om de achtste uitgave van deel 1.  In het tot stand komen speelde de studiedienst van de Confederatie een hoofdrol.

Net zoals vroeger zijn de delen 1A en 1B beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Nieuw is dat er nu ook een digitale versie bestaat (praktischecommentaar.be), die een jaarlijkse update krijgt. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit een digitaal abonnement dat één jaar lang toegang geeft tot de Praktische commentaar, en de gedrukte versie plus een digitaal abonnement van een jaar.

Voor meer informatie, klik hier.

Info: U kunt vrijblijvend een tiental bladzijden uit de Praktische commentaar bekijken. Surf naar praktischecommentaar.be.

 


Verkoopprijzen:

Ledenprijzen:
- 1ste jaar -> digitale + éénmalige papieren versie tegen het voordeeltarief van 390,00 euro + btw
- 1ste jaar -> enkel digitale versie tegen het voordeeltarief van 150,00 euro + btw
- nadien uitsluitend digitale versie tegen het voordeeltarief van 180,00 euro + btw/jaar

Niet-ledenprijzen:
- 1ste jaar -> digitale + éénmalige papieren versie : 645,00 euro + btw
- 1ste jaar -> enkel digitale versie : 230,00 euro + btw
- nadien uitsluitend digitale versie : 260,00 euro + btw/jaar


Bestellen:
- per mail (met vermelding van uw lidnummer) via mail@intersentia.be of u kunt het bestelformulier hier downloaden om af te drukken