Startersgids voor de aannemer

De startersgids geeft een inzicht in al de achtereenvolgens te nemen stappen, zowel voor een éénmanszaak als voor een vennootschap. Sommige ervan zijn specifiek voor de bouw en worden door niet-ingewijden gemakkelijk over het hoofd gezien.

Deze uitgave is gratis zowel voor leden als voor niet-leden.Bestellen

Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier