Een bescherming voor de opdrachtgever: de wet-Breyne

Nieuwe brochure van de Confederatie Bouw over de wet-Breyne

De wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, beter bekend onder de naam wet-Breyne, is een wet ter bescherming van de opdrachtgevers die hun woning laten bouwen.

Om deze bescherming te garanderen, zijn de meeste bepalingen van de wet van dwingend recht, wat betekent dat het niet toegestaan is er via overeenkomst van af te wijken.

De door de wet ingevoerde beschermingsmaatregelen hebben betrekking op verschillende aspecten: het informeren van de kandidaat-bouwer, de modaliteiten voor de betaling van de werken, de wijze van oplevering van de werken, de financiële waarborgen die de bouwprofessional moet stellen enz.

Spijtig genoeg is deze wet onvoldoende bekend en wordt ze niet altijd goed toegepast. Om zowel de consumenten als de bedrijven te informeren, heeft de Confederatie dan ook een brochure uitgegeven die naast de tekst van de wet en haar uitvoeringsbesluit zelf een samenvatting bevat van de door de wet ingevoerde maatregelen en een model van aannemingsovereenkomst conform de wet.


Verkoopprijs (exclusief Btw):
- Leden: 10 €
- Niet-leden: 20 €

Bestellen
Online            
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier