Bouwsector maakt van verantwoord preventiebeleid een absolute prioriteit

De Belgische bouw is eerder een slechte leerling van de Europese klas als het op veilig werken aankomt. In 2015 leidden 14.000 arbeidsongevallen in 15% van de gevallen tot blijvende invaliditeit.

Het was dus hoog tijd voor een drastische verandering. En geen betere gelegenheid om daarvoor het startschot te geven dan op het 14de BouwForum, op 22 februari, met als slogan Veiligheid zit in onze genen.

Uit een enquête van de Confederatie Bouw komen heel duidelijk enkele bruikbare, en goede veiligheidspraktijken naar voor, waaronder betrokkenheid van het management en opleiding. Het zijn net die goede praktijken die de beste scorende EU-landen (Ierland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) ter harte nemen. Robert de Mûelenaere, Gedelegeerd Bestuurder van de Confederatie: "Onze bedrijven moeten deze goede praktijken meer opnemen in hun beleid en van veiligheid hun prioriteit maken".

Bedrijfscultuur

Veilig werken in de bouwsector moet in de toekomst een evidentie worden en deel uitmaken van ieders bedrijfscultuur. Paul Depreter, voorzitter van de Confederatie Bouw, wijst op het belang ervan. “Veilig werken verhoogt de gezondheid en het welzijn van iedereen. Maar ook de kwaliteit van ons werk, de productiviteit en het concurrentievermogen nemen toe. En niet te vergeten, ons imago en onze aantrekkelijkheid als werkgever verbeteren.”

Een plaats veroveren bij de Europese top

In zijn slotbetoog wijst Depreter erop dat ons gedrag, onze gewoonten en onze zienswijze absoluut moeten veranderen. Volgens hem moet veiligheid een doel op zich worden voor elke aannemer. Een verantwoord preventiebeleid ingevoerd in alle ondernemingen en gedeeld door alle actoren, dat is de sleutel tot succes.

Volgens Depreter moeten we ambitieus zijn. “Ik wil het aantal arbeidsongevallen in de Belgische bouwsector drastisch verminderen. Op die manier moeten wij aansluiten bij de top vijf van EU-landen met de minste ongevallen.”

Dit betekent dat er nog heel wat werk aan de winkel is om aannemers warm te maken voor een “verantwoord preventiebeleid”.