Internationaal

De Confederatie Bouw behartigt ook de belangen van de aannemers uit de sector op het Europese niveau. 

Zij is lid van de FIEC en van EIC.

Het Europees verbond van het bouwbedrijf vertegenwoordigt de Europese bouwbedrijven, zowel de kmo's als de grote bedrijven die internationaal actief zijn. Het verbond telt 33 lidfederaties in 29 landen en behartigt hun belangen bij de Europese instanties.

             

De European International Contractors vertegenwoordigen de internationale belangen van de Europese bouwsector. De vereniging telt leden in 15 Europese landen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met de FIEC verbonden zijn.