Jaarverslag in het teken van uitdagingen en oplossingen voor kmo's

"Bouwkmo's zijn de gevoelige detectoren van iedere evolutie en ieder probleem in onze sector. Wie het leven en het welzijn van bouwkmo's bestudeert, ziet scherp wat er moet veranderen en verbeteren."

Met die woorden openen voorzitter Colette Golinvaux en gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere het
jaarverslag 2015-2016 van de Confederatie Bouw. Een verslag met als titel De toekomst van de bouwkmo, dat ook aandacht schenkt aan micro-ondernemingen.

Naast een inleiding, het voorwoord en een herinnering aan de communicatie-instrumenten ontwikkeld door de Confederatie voor haar meer dan 14.000 leden, bevat dit cruciale jaarlijkse document van 160 bladzijden 5 hoofdstukken.

1.    Welke uitdagingen en welke antwoorden?

Dit hoofdstuk belicht de plaats van de kmo in de sector, en legt enkele aandachtspunten bloot. Zo vernemen we dat in 2015 niet minder dan 74 000 bouwaannemers zonder personeel werkten. Maar 27 000 bedrijven hadden personeel. Dit overwicht van kleine ondernemingen gaat gepaard met uitdagingen zoals unfaire buitenlandse concurrentie, beperkte manoeuvreerruimte, moeilijke budgettaire keuzes enzovoort.

   

2.    Scheefgetrokken concurrentie op de bouwmarkt

De vrijheid van dienstverrichting in de EU is onbesuisd uitgebreid, en dat leidt tot sociale dumping en unfaire concurrentie. De Confederatie trekt daartegen ten strijde. De tijd dringt: bijna 80 % van de aannemers heeft marktaandeel verloren aan buitenlandse concurrenten.

De Confederatie Bouw heeft zich twee doelen gesteld. Het Plan voor Eerlijke Concurrentie moet snel en volledig uitgevoerd worden. Daarnaast vragen de bouwbedrijven een verlaging van de loonkosten met € 6 per uur. De regering moet dit zo snel mogelijk aanvaarden, want de Confederatie stelt ongerust vast dat "de huidige regeringsmaatregelen het concurrentievermogen van de Belgische bouwbedrijven niet voldoende herstellen".

3.    Sterke en zwakke punten van een sociaal model

Hier doet de Confederatie een verzoek om zo snel mogelijk de prioriteiten van het sociaal overleg te herdefiniëren en het aan te passen aan de nieuwe realiteit in de bouw. De noodzaak wordt duidelijk door een blik op de opzegtermijnen of op de sectorale traditie van solidariteit, die een nieuw evenwicht zoekt. Opnieuw is het debat complex maar urgent.

4.    Kwaliteit: onmisbaar voor de competitiviteit van kmo's

Het jaarverslag van de beroepsorganisatie beklemtoont aan de hand van objectieve gegevens (bijvoorbeeld over de personeelsstromen of het groeiende aantal opleidingen) de essentiële rol van kwaliteit. Op alle niveaus: personeelsbeheer, financieel beheer, klantenservice enzovoort. Een veelzeggend voorbeeld? Op 6 jaar tijd hebben 100 000 bouwvakarbeiders een opleiding gevolgd.

In een sterk veranderend technologisch klimaat is de Confederatie Bouw voorstander van een efficiënte vestigingswet, zonder hinderpalen tussen gewesten en met een doeltreffende controle, in het bijzonder van buitenlandse ondernemingen.

5.    De groei en ontwikkeling van kmo's bevorderen

Een vitale doelstelling. Groei vraagt investeringskrediet, toegang tot overheidsopdrachten, cashflowbeheer, fiscaliteit, verlichting van de administratieve lasten …

De Confederatie verdedigt de belangen van de bouw, onder meer in de DAV, de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging. Ze pleit daarnaast voor een vermindering van de effectief verschuldigde vennootschapsbelasting.

Tot slot confronteert het jaarverslag 2015-2016 de analyse met de getuigenissen van kmo-bedrijfsleiders. Hun reacties sporen met de vaststellingen van de Confederatie – maar zijn ook een aansporing om de belangenverdediging nog verder uit te bouwen.