Zich vestigen als bouwaannemer

Zich vestigen als bouwaannemer is blijk geven van het dynamisme dat de economie nodig heeft om werkgelegenheid, welvaart, enz. te creëren. Hiermee treedt u ook toe tot de groep van al wie, meestal succesvol, deze stap al heeft gezet om te bouwen aan onze omgeving (huizen, infrastructuur, handelszaken, enz.).

Succes komt echter niet vanzelf.

De starter moet uiteraard de algemene formaliteiten die aan het oprichten van een bedrijf verbonden zijn vervullen en daarbij moet hij rekening houden met de specifieke eigenschappen van de bouwactiviteiten.

Maar om zichzelf alle kansen te geven om te slagen, moet hij eerst en vooral zijn project goed voorbereiden, in het bijzonder om zich ervan te vergewissen dat hij aan de vestigingsvoorwaarden voldoet.

En zodra hij gevestigd is, zal hij zich op de hoogte moeten houden van de rechten en plichten betreffende zijn bedrijf, rekening houdend met de precieze aard van zijn activiteiten. 

 
Actie voor startende ondernemers

Iedere startende aannemer die zich via het ondernemingsloket FORMALIS in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) inschrijft, kan gedurende 6 maanden gratis een beroep doen op de diensten van de Confederatie.

De actie biedt de gelegenheid om kennis te maken met de diensten die de Confederatie aanbiedt met het oog op volwaardig lidmaatschap nadien. Meer info?