Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Vóór hij om het even welke activiteit kan beginnen, moet de aannemer zich wenden tot het ondernemingsloket van zijn keuze om zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor de activiteiten die hij wenst uit te oefenen. Het erkende ondernemingsloket FORMALIS, opgericht door de Confederatie Bouw, is het ideale loket voor elke starter die zich wenst te vestigen in de bouwsector omdat het precies gespecialiseerd is in alles met betrekking tot de bouwsector.

De aannemer wendt zich tot het ondernemingsloket met een dossier dat de documenten bevat die noodzakelijk zijn voor een inschrijving in de KBO om de gekozen activiteit uit te oefenen. Deze documenten moeten de ondernemersvaardigheden bewijzen. Het betreft de documenten die aantonen dat de aannemer een basiskennis bedrijfsbeheer heeft en, indien hij een gereglementeerd (bouw-)beroep gaat uitoefenen, ook beroepskennis.

Als na controle van de documenten blijkt dat hij aan de vereiste voorwaarden voldoet, zal het ondernemingsloket de startende aannemer inschrijven in de KBO en hem een uniek ondernemingsnummer toekennen. Dit nummer vervangt nu het btw-nummer en het vroegere handelsregisternummer. Het zal geleidelijk ook alle andere identificatienummers vervangen. Het is de bedoeling dat dit nummer op termijn het enige en dus unieke identificatienummer voor de onderneming wordt.
In al de contacten tussen de ondernemingen en de administraties is het gebruik van het ondernemingsnummer verplicht.

Een ondernemingsloket mag meer doen dan bedrijven en hun activiteiten inschrijven in de KBO. Het kan ook de aanvraag voor de btw-belastingplicht doen, de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds verzorgen, een aanvraag voor vergunningen indienen en diverse aanvullende diensten verstrekken. Via zijn partners biedt FORMALIS bijvoorbeeld een volledig gamma diensten aan die gericht zijn op de specifieke noden van de bouwbedrijven.