Aan de vestigingsvoorwaarden voldoen

Bedrijven die ten hoogste 50 werknemers in dienst hebben, waarvan minder dan 25% van het kapitaal wordt aangehouden door grote ondernemingen (geen kmo's) en waarvan de omzet niet meer bedraagt dan 7 miljoen € of waarvan het balanstotaal niet meer bedraagt dan 5 miljoen € zijn onderworpen aan vestigingsvoorwaarden.

Elke bouw-kmo moet bijvoorbeeld beschikken over basiskennis bedrijfsbeheer. En om de volgende activiteiten uit te oefenen, moet een bedrijf ook beschikken over specifieke beroepskennis:

Het bewijs van de kennis bedrijfsbeheer en/of van de beroepskennis die geëist wordt/ geëist worden, mag worden geleverd door de aannemer zelf of door één van de volgende aangestelden, die dan ook echt moet deelnemen aan het beheer en/of aan de technische leiding van het bedrijf:

  • de echtgenoot, de wettelijk samenwonende of de partner met wie de aannemer sinds ten minste zes maanden samenwoont;
  • een hiervoor aangenomen werknemer;
  • een zelfstandig helper;
  • de natuurlijke persoon die daadwerkelijk het dagelijks bestuur uitoefent.

Aan elke vestigingsvoorwaarde (beheersing van kennis bedrijfsbeheer en beheersing van beroepskennis, eventueel met betrekking tot diverse activiteiten) mag door een verschillende persoon worden voldaan.

Voor informatie, begeleiding, hulp bij het aanleggen van zijn dossier voor het ondernemingsloket, enz. kan de toekomstige aannemer zich wenden tot de dichtstbijzijnde lokale Confederatie.