De federatie verleent haar diensten uitsluitend ten behoeve van de aangesloten leden, zoals