OMBUDSMAN

Een aannemer van natuursteenwerken heeft een technisch geschil met een klant.

De aannemer kan bij de Federatie terecht voor een ombudsman die de werf evalueert en een technisch advies uitbrengt over het betrokken probleem. Dat kan gaan over trappen, keukenwerkbladen, vensterbanken, vloertegels, gevelbekleding… ; eigenlijk voor alles wat betrekking heeft op ons beroep van steenhouwer – marmerbewerker. Deze expert zal enkele foto’s nemen op de werf en een advies uitbrengen waarover hij 2 aangeduide collega’s zal raadplegen via het internet om samen tot een oordeelkundig advies te komen vooraleer het aan te aannemer over te maken.

Dit advies zal steeds gekoppeld zijn aan een verzoeningsvoorstel tussen de partijen. Natuurlijk is dit voorstel niet rechtsgeldig, maar indien het probleem niet onmiddellijk geregeld zou zijn, kan er nog altijd een gerechtelijke weg gevolgd worden. Voor de gerechtsdeskundige zal het dan wel zeer moeilijk worden om het advies van 3 beroepsmensen in de wind te slaan.

VOORWAARDEN INTERVENTIEAANVRAGEN

Het geschil doet zich voor in België en is van technische aard.
De procedure is gratis 1x/jaar voor een aangesloten bedrijf in orde met beroepsbijdrage. Een aanvrager die aan de 2 gestelde voorwaarden niet voldoet krijgt voor deze dienstverlening een factuur ter waarde van 200 Euro.

HOE DE DIENST ACTIVEREN?

Telefoon, fax, e-mail, zijn de meest geschikte middelen om onze secretaresse te bereiken. Rekening houdend met de aard en de plaats van het geschil, zal de Federatie de namen van minstens 2 ombudsmannen meedelen. Degene die uitgekozen wordt zal dan een afspraak maken voor een bezoek en, bij voorkeur, een uiteenzetting door beide partijen. Daarna zal hij het probleem uitklaren en er 2 collega’s over raadplegen, waarna hij zijn verslag (maximum 1 pagina) zal voorstellen samen met een verzoeningsvoorstel.
Op dat moment is zijn opdracht beëindigd.