Tijdschrift voor aannemingsrecht

Het tijdschrift voor aannemingsrecht is al meer dan 35 jaar de referentie voor rechtspraak en rechtsleer in België op het gebied van het bouwrecht in al zijn facetten en vertakkingen. Het heeft niet alleen aandacht voor de traditionele materies (zoals de aannemingsovereenkomst, de Wet Breyne, de taak van de architect, de overheidsopdrachtenreglementering…), maar ook voor de ruimere relevante rechtsdisciplines zoals stedenbouw en ruimtelijke ordening, oneerlijke mededinging, deskundigenonderzoek, burenhinder, milieurecht enzovoort.
Het tijdschrift is verder ook verrijkt met een rubriek over Europese rechtspraak.

Het tijdschrift voor aannemingsrecht is een onmisbaar werkinstrument voor al wie, ongeacht zijn of haar opleiding, professioneel met het bouwrecht te maken heeft. Het streeft er naar om binnen dit vakgebied het meest concrete juridisch tijdschrift te zijn. Zo beperken de samenvattingen van rechtspraak zich niet louter tot de rechtsgronden waarop de uitspraken zijn gesteund maar worden ook de omstandigheden van de zaak bondig toegelicht om de lezer een beter inzicht te bieden in de toepassing van deze rechtsgronden. Indien nuttig komt ook de voorgeschiedenis van een beslissing aan bod of worden nieuwe wendingen in de zaak opgevolgd. Bovendien wordt een groot deel van de gepubliceerde beslissingen van commentaar voorzien door de redactie of door deskundigen.

Het tijdschrift verschijnt driemaandelijks en is tweetalig: de rechtsleer en rechtspraak verschijnen in de originele taal, maar elke uitspraak wordt voorafgegaan door een samenvatting in de beide landstalen. 

!!! Deze uitgave is sinds 2012 overgenomen door uitgeverij Anthemis.

Verkoopprijs:

   Vorige jaargangen:
     - Leden: 55 €
     - Niet-leden: 55 €
   Losse nummers:
     - Leden: 25 €
     - Niet-leden: 25 €
   Het kortgeding (4/1987):
     - Leden: 16 €
     - Niet-leden: 16 €
   Le droit des constructeurs - M.A. et Ph. Flamme:
     - Leden: 30 €
     - Niet-leden: 40 €
   Vergelijkend bouwrecht (1984):
     - Leden: 15 €
     - Niet-leden: 15 €
   Registers Tijdschrift voor Aannemingsrecht 1969-1999:
     - Leden: 12 €
     - Niet-leden: 12 €
   Speciale editie colloquium 05/02/2010:
     - Leden: 35 €
     - Niet-leden: 60€

Bestellen
Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier