USB-stick CMK 2003 - Kostenschaal voor aannemersmaterieel

De Confederatie Bouw stelt u de "CMK – Kostenschaal voor aannemersmaterieel" voor.
Deze versie verschijnt uitsluitend onder de vorm van een USB-stick en is tweetalig. Een inleidende brochure helpt u wegwijs in dit omvangrijke werk, dat de opvolger is van de papieren versie van 1993.

De CMK is een materieelbarema dat wordt gebruikt om een billijke vergoeding van de materieelkosten te berekenen. Deze barema’s worden in het bijzonder toegepast bij verrekeningen tussen partners in een Tijdelijke Handelsvennootschap, bij het berekenen van schadeclaims (bijvoorbeeld ingevolge het stilleggen van de werken, vertraging bij de uitvoering van de opdracht) of nog bij dringende werkzaamheden.

Het barema en zijn toepassingsmodaliteiten worden, na overleg, erkend door zowel de federale als de gewestelijke overheden.

Verkoopprijs (exclusief Btw):
- Leden: 300 €
- Niet-leden: 480 €

Bestellen
Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier