Model van verkorte voorwaarden voor aanneming van werken

Algemene aannemingsvoorwaarden zijn clausules die door de aannemer voorafgaandelijk opgesteld worden om de uitvoering van de hem toevertrouwde werken te regelen en die de rechten en plichten van de contracterende partijen omschrijven.

Verkoopprijs:
- Leden: gratis
- Niet-leden: 25 €

Bestellen
Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier