Verbanddozen

Koninklijk besluit van 15/12/10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers
die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden
 

 Wat zijn de gevolgen voor uw verplichtingen op het gebied van wettelijke verbanddozen?

 1. Dit koninklijk besluit strekt tot de opheffing en vervanging van de artikelen 174 tot 183ter van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), die betrekking hadden op de eerste hulp en de dringende verzorging toegediend aan slachtoffers van een ongeval of die onwel worden.
 2. In vergelijking met de oude reglementering van het ARAB is het algemene principe dat de werkgever de nodige maatregelen moet treffen om de werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn de eerste hulp te verstrekken en indien nodig een gespecialiseerde dienst te alarmeren.

 

De Confederatie Bouw biedt u inhouden aan die aangepast zijn aan dit nieuwe KB.
Aan u om te kiezen welke het best bij u zal passen (Prijzen exclusief Btw):

 • Werf EHBO-Koffer:
  € 109,00 (leden) - € 129,00 (niet-leden) REF 10041
 • Kantoor EHBO-Koffer:
  € 99,00 (leden) - € 119,00 (niet-leden) REF 10070
 • Universeel EHBO-Koffer – personenvervoer:
  € 27,50 (leden) - € 32,40 € (niet-leden) REF 10101

 

Voor de inhoud >> 

Bestellen
Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier