Arbeidstijdorganisatie (3e uitgave)

Er zijn veel mogelijkheden om de arbeidstijd aan te passen aan de vaak veranderende omstandigheden op bouwplaatsen, maar deze zijn niet goed bekend en worden daarom niet genoeg gebruikt door bouwbedrijven.

De regels met betrekking tot de arbeidstijdorganisatie zijn herhaaldelijk veranderd. Daarom heeft de aannemer, om zo goed mogelijk aan zijn behoeften te voldoen, verschillende mogelijkheden. Met verschillende arbeidsregelingen kan trouwens hetzelfde resultaat bereikt worden. Niet al deze regelingen worden echter vanuit fiscaal oogpunt op dezelfde manier behandeld. Daarnaast heeft de loonlastenvermindering ook een impact.

Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, is het essentieel dat de aannemer over een praktisch instrument beschikt dat alle mogelijkheden biedt. Deze mogelijkheden staan overigens in een grote overzichtstabel op A3-formaat. Deze tabel toont u de belangrijkste kenmerken van de verschillende arbeidsregelingen en omvat ook hun fiscale aspecten.

Daarom is er een nieuwe uitgave van de brochure "Arbeidstijdorganisatie" gemaakt. Ze is heel concreet. Zo staan er bijvoorbeeld overzichtstabellen en vele voorbeelden in zodat de zaken snel duidelijk worden. Bovendien vullen verschillende praktische fiches deze informatie aan en in de bijlagen vindt u uitvoeriger uitleg over bepaalde meer technische aspecten.

Sinds de publicatie van deze brochure in 2020 hebben wijzigingen in de regelgeving ertoe geleid dat wij de brochure op 1 maart 2022 hebben geactualiseerd. Deze bijwerking is nu beschikbaar en zal bij de brochure worden gevoegd.

Verkoopprijs (exclusief btw):
- leden: € 50
- niet-leden: € 90


Bestellen
Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier