Brochure: werken met aannemers

Praktische commentaar bij de regeling artikel 30bis

Aannemers hebben bepaalde verplichtingen in het kader van de bestrijding van de sociale en fiscale fraude. Zij moeten hun werken aan de RSZ melden, controleren of hun onderaannemers sociale of fiscale schulden hebben en, zo nodig, inhoudingen verrichten bij de betaling van de factuur. Ook opdrachtgevers hebben eenzelfde controleplicht. Het niet naleven van deze verplichtingen houdt zowel voor de aannemer als voor de opdrachtgever zware financiële risico’s in.

De brochure "'werken met aannemers" licht de wettelijke verplichtingen uitgebreid en op een praktische manier toe, met aandacht voor de recentste wijziging (de subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid). Ook de nieuwe (toekomstige) regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden krijgt een eerste toelichting. Als bijlage bevat de brochure onze modelovereenkomst van onderaanneming.

De brochure is een must voor elke aannemer en opdrachtgever van werken in onroerende staat.

Verkoopprijs: 
- Leden: 20 €
- Niet-leden: 40 €

Bestellen
Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier