Technische bijstand


Voor Technische bijstand kan u bij de afdeling Technisch Advies  -ATA- van het WTCB terecht.
Deze afdeling werd in het leven geroepen om de resultaten van het toegepast onderzoek naar de praktijk toe te vertalen.

Daarom zorgt de ATA ervoor dat er doorlopend een team van polyvalente medewerkers ter beschikking staat van de bouwprofessionelen (en in het bijzonder van de aannemers) om hen met raad en daad bij te staan.
Het hoofddoel van deze adviezen is uiteraard de verbetering van de kwaliteit van de bouwwerken, en dit in de ruimste betekenis van het woord.
Binnen de ATA vindt dus een directe omschakeling van het onderzoek naar gepersonaliseerde, technische dienstverlening in diverse technische subsectoren van de bouwwereld plaats.

Vraag hier uw technisch advies aan!